Cơ hội làm việc tại Mỹ với bằng kỹ sư

Cơ hội làm việc tại Mỹ với bằng kỹ sư

Có đến 94 môn học đã được đưa thêm vào danh sách các chuyên ngành được công nhận thuộc nhóm STEM. Đây là một động thái nằm trong kế hoạch dài hơi của Tổng thống Obama nhằm thu hút và giữ chân các sinh viên quốc tế xuất sắc và góp phần thúc đẩy sự phá
Thực tập hưởng lương và cơ hội làm việc 2 năm tại Úc

Thực tập hưởng lương và cơ hội làm việc 2 năm tại Úc

Học viện Aspire (Aspire Institute) thuộc sở hữu và quản lý của trường International College of Management (ICMS) danh tiếng nằm tại Sydney. Với sự công nhận của ICMS, Aspire đã trở thành học viện đào tạo chuyển tiếp hàng đầu
Học bổng 60.000 USD

Học bổng 60.000 USD

Trường Đại học Johnson & Wales cung cấp các suất học bổng lên đến 15,000 USD/năm học (kéo dài suốt 4 năm học) dành cho du học sinh Việt Nam