Xin chào, bạn có khó khăn hay thắc mắc gì cần chúng tôi giúp đỡ không ?
yahoo
skype
bg_support
img_hotline (08) 3868 0955

Hệ thống giáo dục Anh

26 Tháng 10

Tổng quan hệ thống giáo dục Anh Quốc

Tổng quan hệ thống giáo dục Anh Quốc

Hệ thống giáo dục của Vương Quốc Anh bao gồm hai hệ thống riêng biệt nhưng tương thích với nhau: một hệ thống được sử dụng tại nước Anh (England), xứ Wales và Bắc Ailen (Northern Ireland), trong khi hệ thống thứ hai được sử dụng tại Scotland. Các chương trình đại học thường được giảng dạy tại các trường đại học và học viện.