Xin chào, bạn có khó khăn hay thắc mắc gì cần chúng tôi giúp đỡ không ?
yahoo
skype
bg_support
img_hotline (08) 3868 0955

Thủ tục Visa Anh

13 Tháng 01

Những cải tiến đối với Dịch vụ thị thực Anh Quốc tại Việt Nam

Những cải tiến đối với Dịch vụ thị thực Anh Quốc tại Việt Nam

Để xin thị thực Anh Quốc, kể từ ngày 31 tháng Ba, quý vị cần nộp đơn xin thị thực tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực mới được điều hành bởi đối tác thương mại của Sứ quán Anh là VFS Toàn Cầu. VFS Toàn Cầu đã rất thành công trong việc cung cấp dịch vụ thị thực Anh Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh và ở hầu hết các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.